Pas ndaljes së të reshurave të borës, ekipet e Kompanise vazhdojnë me aktivitete të ndryshme në teren. Me fillimin e shkrirjes së borës fillojnë të paraqiten edhe problemet e ndryshme në rrugë si: shembjet e gurëve, të cilët bien nëpër rrugë e që për ngasësit e automjeteve paraqet rrezik gjatë ngasjes, problem tjetër paraqitet sasia…

Page 1 of 21 2
All rights reserved © 2018 VIA SH.P.K